Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zapytania ofertowe
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który od 1 stycznia 2005 r. wszedł w skład Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce, jest jednostką prowadzoną przez Powiat Słupski. Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Akt założycielski – Uchwała nr XVII/106/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpoczęcia działalności z dniem 1 września 2004 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112),
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Alicja Rąpalska
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2009-09-03, godz. 11:34)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2019-03-31, godz. 17:19)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 453150